Poznáte všetky typy rodičovstva? Akým rodičom ste vy?

Rodičovstvo je úžasná súčasť nášho života.

Napriek prebdeným nociam, situáciám počas obdobia vzdoru či dospievania dieťaťa, chorobám detí, našim pochybnostiam, či sme dobrými rodičmi a ďalším stresovým situáciám, je to čas plný lásky, smiechu, radosti, vzájomného obohacovania, ktorý nám dáva oveľa viac, než si mnohí uvedomujeme.

Pojem rodičovstvo

Pri pojme rodičovstvo sa môžeme stretnúť s viacerými definíciami. Všetky sa však zhodujú v tom, že ide o vzťah medzi dieťaťom a ľuďmi, ktorí sa o neho starajú.

V anglicky hovoriacich krajinách sa rozlišuje medzi pojmom parenthood – rodičovstvo ako stav – rodič sa stáva rodičom tým, že má dieťa. Druhým pojmom je slovo parenting – rodičovstvo ako činnosť – rodičom sa stáva jedinec na základe svojho vzťahu, starostlivosti a výchovy o dieťa.

Z uvedeného vyplýva delenie rodičovstva na 3 tipy:

  • biologické,
  • psychologické,
  • sociálne.

Neprehliadni: Vaše deti majú svoj jazyk lásky. Poznáte ho?

sociálne rodičovstvo

Zdroj: Shutterstock®

Biologické rodičovstvo

Biologické rodičovstvo tvorí vzťah medzi rodičmi a deťmi založený na genetike, vysvetľuje vo svojom príspevku Bernd Eggen. Biologickými rodičmi sa ľudia stávajú ešte pred narodením dieťatka. Začína sa oplodnením a následným narodením bábätka. Genetické rodičovstvo, ktoré je súčasťou biologického, je založené na pokrvnom vzťahu medzi rodičmi a potomkami.

Súčasťou biologického rodičovstva je aj negenetické rodičovstvo, pri ktorom muž poskytne spermie a stáva sa biologickým a genetickým otcom. Genetická a biologická matka poskytne vajíčko. Ak sa muž a žena rozhodne podstúpiť surogátne materstvo, ich dieťa vynosí iná žena, ktorá je biologickou matkou, ale nie genetickou.

Aktuálna vojna na Ukrajine i pandémia pred celým svetom odkryli jedno z rizík surogatného materstva. Páry totiž nemohli vycestovať do krajiny, aby si bábätka zobrali domov. O deti sa nestarali ani ich biologické matky, ale cudzí ľudia.

Sociálne rodičovstvo

Súčasťou sociálneho rodičovstva je sociálna rola jednotlivca a preberanie povinností voči dieťaťu.

Sociálne rodičovstvo sa delí na rodinné, ktorým rodič skutočne prevezme starostlivosť a zodpovednosť za dieťa. Druhým typom sociálneho rodičovstva je zákonné rodičovstvo, kedy je vzťah podložený aj zákonom, napríklad pri adopcii.

Psychické rodičovstvo

Psychické rodičovstvo vychádza z pocitov konkrétneho jednotlivca. Tento typ rodičovstva sa rozvíja u každého individuálne v závislosti od jeho pocitov a socializácie.

Pozri aj: Journaling – ako zlepšiť svoj život pomocou denníka či zápisníka a odhaliť svoje lepšie JA?

biologické rodičovstvo

Zdroj: Shutterstock®

Štýly rodičovskej výchovy

Každé rodičovstvo sa vyznačuje určitým štýlom výchovy. Na základe stupňa náklonnosti a typu noriem zo strany rodičov ho môžeme rozdeliť na:

  • demokratické,
  • autoritárske,
  • tolerantné,
  • nedbalostné.

Pri demokratickom rodičovstve sa rodičia snažia uplatňovať pozitívnu komunikáciu s deťmi. Často im prejavujú svoju náklonnosť. Napriek tomu, že vyžadujú plnenie určitých úloh, do istej miery umožňujú určité vyjednávanie. Uprednostňujú pozitívnu disciplínu pred trestom. Snažia sa o nezávislosť a samostatnosť dieťaťa.

V autoritárskom rodičovstve absentuje dialóg s deťmi a prejavy lásky. Pri plnení úloh chýba komunikácia. Tresty sú prostriedkom pri výchove. Pri tomto type výchovy sa u detí prejavuje agresívne správanie.

autoritatívne rodičovstvo

Zdroj: Shutterstock®

Pri tolerantnom rodičovstve je hlavnou črtou voľnosť. Deti pri tomto type rodičovstva nepoznanú žiadne pravidlá. Rodičia sa správajú skôr ako priatelia než ako rodičia. Toleruje sa akéhokoľvek správanie, aj keď si rodičia uvedomujú, že konanie dieťaťa nie je správne. Správanie dieťaťa sa následne prejavuje nízkou poslušnosťou, agresiou a odporom.

Nedbalostné rodičovstvo je poznačené nulovými emóciami voči svojim deťom. Častým prejavom je ľahostajnosť voči potomkom. Potreby sú upokojované len prostredníctvom darčekov, pretože rodičia uprednostňujú prácu pred časom stráveným s deťmi. Práca je pre rodičov cieľom, nie prostriedkom. Deti vychovávané týmto typom sú emocionálne labilné a frustrované.

Bude ťa zaujímať: Viete, ktorá kolegyňa najskôr „vybuchne" pri ponorkovej chorobe?

 

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

Z NÁŠHO YOUTUBE