Karma - tajomstvo úspechu a šťastia

Možno sa aj vy niekedy pýtate: „Čo je karma a ako karma ovplyvňuje náš život?" Karma je pojem s niekoľkými definíciami, konkrétne v hinduizme a budhizme, a bežné výroky „čo sa deje, to sa deje“ a „čo zaseješ, to žneš“ sú skvelými príkladmi fungovania karmy.

Hinduizmus definuje karmu ako vzťah medzi duševným alebo fyzickým konaním človeka a následkami po tomto konaní. Označuje tiež dôsledky všetkých činov človeka v jeho súčasnom a predchádzajúcom živote a reťazec príčin a následkov v morálke.

V budhizme sa slovo karma vzťahuje na princíp príčiny a následku. Výsledok konania – ktorý môže byť verbálny, mentálny alebo fyzický – nie je určený iba aktom, ale ani zámerom.

Čo je to karma?

Karma znamená čin - podporuje teda úmyselné konanie. Napríklad, keď pomôžete niekomu v núdzi, akcia zanechá stopu, a keďže sa tieto stopy rozvíjajú so skúsenosťami, otvára to možnosť, že dostanete pomoc na oplátku, keď ju potrebujete.

Naopak, škodlivé činy prinášajú negatívne dôsledky – pomoc nedostanete, keď ju potrebujete, ale namiesto toho vám môže byť ublížené.

Ale ako funguje karma?

Pozrime sa na príklady karmy takto - ak by ste zasadili oregano, čakali by ste, že namiesto neho vyrastie niečo iné? Samozrejme, že nie. Zo semien oregana vyrastie oregano, rovnako ako zo semien levandule vyrastie levanduľa.

Psychológia karmy je v podstate rovnaká.

 • Ak budete konať s dobrými úmyslami, bude nasledovať šťastie.
 • Ak budete konať so zlými úmyslami, budú nasledovať problémy.

Keď vidíte, že nečestní a krutí ľudia na mocenských pozíciách postupujú v živote dopredu alebo láskaví ľudia čelia ťažkostiam a zomierajú mladí, môže byť pre vás ťažké uveriť v karmu. Mnoho ľudí investuje do karmy iba v čase núdze alebo keď nastanú nekontrolovateľné situácie, ako je napríklad zhoršenie zdravia.

Karma ako energia

Karma často pomáha ľuďom vyrovnať sa s týmito situáciami. Dokonca aj ľudia, ktorí neveria v karmu, si často myslia, že dobré skutky vedú k dobrému výsledku. Toto presvedčenie má však aj negatívnu stránku. Niektorí ľudia sú nezištní darcovia, ktorí si myslia, že ich dobré skutky a obete im pomôžu vyhrať v živote.

 • Mnohí z týchto darcov však zlyhávajú aj preto, že je pre nich ťažké stanoviť si hranice pri pomoci druhým.
 • Ľudské konanie majú teda vplyv na karmu človeka a veľa ľudí považuje karmu za istú formu spravodlivosti v živote.
 • Tento transcendentný zákon a vnútorné presvedčenie sledujú údel človeka na základe jeho skutkov a činov.

Neprehliadnite: Tieto znamenia nikdy neodpúšťajú a sklamania nezabúdajú!

čo je karma

Zdroj: Depositphotos

Ako použiť karmu?

Karma môže byť individuálna alebo kolektívna. Napríklad individuálna karma je vytvorená myšlienkami, slovami a činmi človeka. Ale keď ľudia konajú ako skupina, ako keď vojaci používajú zbrane alebo keď sa náboženská skupina modlí alebo medituje, vytvárajú kolektívnu karmu.

Dobrá karma vs. zlá karma

Karmu možno rozdeliť na dobrú a zlú karmu. Dobrá karma je výsledkom dobrých skutkov vykonaných pre druhých, zatiaľ čo zlá karma je výsledkom úmyselného poškodenia spôsobeného iným.

 • Ak vaše činy spôsobujú trvalú bolesť a utrpenie, považujú sa za negatívne, nečestné alebo deštruktívne.
 • Ak vaše činy spôsobujú šťastie, považujú sa za konštruktívne, pozitívne a cnostné.

Aj keď činy nie sú také čiernobiele ako v zásade dobré alebo zlé, výsledky možno identifikovať ako oboje.

Odporúčame aj: Najväčšie klamstvá influencerov na sociálnych sieťach - čomu skutočne netreba veriť?!

čo je to karma

Zdroj: Depositphotos

Sanchita Karma vs. Prarabdha Karma

Karma má štyri dimenzie. Z nich sú sanchita a prarabdha dve najbežnejšie.

 • Sanchita karma - je príkladom karmy, ktorá siaha až do evolúcie. Verí sa, že keď ľudia zatvoria oči a uvedomia si, môžu poznať povahu vesmíru, pretože majú sklad informácií – alebo karmu sanchita. Prostredníctvom tohto skladu môžete získať poznatky o jednobunkových živočíchoch a neživých látkach, siahajúcich až k samému počiatku stvorenia.
 • Prarabdha karma - je informácia, ktorá je vám daná vo vašom súčasnom živote. Tieto informácie sú často obmedzené len na to, čo dokážete zvládnuť. Ak by ste si vzali na seba všetky svoje karmické spomienky, vrátane tých z vašich minulých životov, nedokázali by ste ich zvládnuť a potenciálne by ste zomreli. Viacerých ľudí už prenasledujú spomienky práve z ich súčasnej existencie. Tu vstupuje do hry prarabdha karma.

Princípy karmy

Karma má štyri hlavné princípy. Malé akcie môžu viesť k skvelým výsledkom. Najmenší čin môže spôsobiť obrovské šťastie alebo veľký smútok.

1. To, čo môžete považovať za malý akt dobrej vôle, môže byť pre iného obrovské, rovnako ako na nich môže mať krátka zraňujúca poznámka trvalý vplyv. Možno si to neuvedomujete, ale robenie dobrých skutkov pre druhých – bez ohľadu na to, aké sú malé – im môže zmeniť život.

2. Karma je neprenosná. To znamená, že ste zodpovedný za svoje vlastné karmické skúsenosti. Nikto iný za vás nemôže zažiť vašu karmu, ani ju nemôže za vás odstrániť a naopak.

3. Nezáväzné činy vám neprinesú požadované výsledky. Musíte sa plne zaviazať k činom alebo zámeru, aby ste dosiahli požadované výsledky.

4. Karmické činy samy od seba nezmiznú. Musíte zažiť výsledky, či už dobré alebo zlé, alebo ich očistiť prostredníctvom duchovných praktík.

Tip pre vás: Ako si správne priať, aby sa vám splnilo želanie? My to vieme!

karma v živote

Zdroj: Depositphotos

Zaujímavosti o karme - ako karma ovplyvňuje váš život?

V budhistickej filozofii žiadna vyššia moc nedáva odmeny a tresty. Jednoducho konáte so zámerom a prežívate dôsledky činov. To znamená, že ste zodpovední za svoje činy a dôsledky.

 • Keďže karma je založená na zámere, náhodné udalosti sa nepočítajú do karmickej spravodlivosti ani do následkov.
 • Je nemožné dokázať, že karma je skutočná, ale pre ľudí, ktorí v ňu veria, môže často viesť k silnejším priateľstvám a šťastiu.

Je to preto, že väčšina ľudí, ktorí veria v karmu, vo všeobecnosti urobí dobre, aby na oplátku dostali niečo dobré.

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

Z NÁŠHO YOUTUBE