4 typy temperamentu: Objavte svoju osobnosť!

Na označenie osobnosti človeka často používame termín temperament. Môžete povedať - "má krásnu povahu" alebo "má nepríjemný temperament". Váš temperament však tvorí len časť vašej osobnosti.

Temperament je definovaný ako povaha človeka, ktorá sa prejavuje tým, ako sa správa alebo reaguje na ľudí alebo situácie. K vášmu temperamentu patrí aj vaše vrodené správanie a osobnostné črty. Je to váš prirodzený sklon a často sa prejaví vo vašich každodenných interakciách. Váš temperament dokonca určuje spôsob, akým funguje vaša myseľ.

Druhy temperamentu

V priebehu rokov vedci identifikovali štyri široké temperamenty, ktorým môže človek spadnúť. Nie je v tom žiadna presná veda a niektorí ľudia sa stotožňujú s viacerými typmi temperamentu.

Štyri typy temperamentu - Hippokratova teória

Štyri typy temperamentu sú:

 • melancholik,
 • cholerik,
 • sangvinik a
 • flegmatik.

O väčšine ľudí sa hovorí, že obsahuje zmes týchto typov osobnosti, pretože každá osoba by mala v tele aj zmes fyzických zložiek.

Ako sa formuje váš temperament?

Váš temperament je považovaný za vrodený, ovplyvnený hlavne genetikou. Nie je nezvyčajné, že niekto má podobné povahy ako rodič alebo starý rodič. Výskumy ukazujú, že 20 až 60 % vášho temperamentu určuje genetika.

 • Vonkajšie faktory prostredia, ako sú negatívne a pozitívne skúsenosti z detstva, môžu tiež formovať temperament.
 • Napríklad človek, ktorý vyrastal v násilníckej rodine, sa môže stať melancholikom.

Temperament verzus osobnosť

Hoci sú oba pojmy podobné a často sa používajú zameniteľne, navzájom sa líšia. Váš temperament nie je rovnaký ako vaša osobnosť. Osobnosť je široký pojem, ktorý sa používa na označenie jedinečného súboru správania, vlastností a emócií, ktoré zvyčajne určujú vaše správanie. Osobnosť si môžete predstaviť ako komplexnejší pojem, pod ktorý spadá váš temperament, ale aj iné osobnostné črty.

S pribúdajúcim vekom a prežívaním nových životných skúseností sa s väčšou pravdepodobnosťou zmení aj vaša osobnosť ako váš temperament. Nie je nič výnimočné, ak sa z introvertného dieťaťa stane extrovertný dospelý človek. V skutočnosti výskum zistil trendy a zmeny v osobnostných črtách počas celého života.

Neprehliadnite: Strach zo samoty - vieme, ako ho prekonať a užívať si život naplno!

4 typy temperamentu

Zdroj: Depositphotos

Aké sú príklady temperamentu?

Temperamenty zodpovedajú povahe a osobnosti, ktoré sa skladajú zo zmesi rôznych tendencií v rámci človeka, ako sú ťažkosti, príjemnosť alebo tréma. Melancholický a cholerický typ temperamentu možno považovať za náročnejší typ, sangvinik a flegmatický typ sa považuje za príjemnejší.

Čo znamená temperament v psychológii?

V psychológii dospelých aj detí sa uznáva, že temperamenty sú u väčšiny ľudí zmiešané. Temperament je však taký mnohostranný pojem, že niektorí vedci sa domnievajú, že ho možno odsledovať až do detstva.

Odporúčame aj: Choroba v zime: Prečo nás dokáže chrípka či prechladnutie potrápiť častejšie?

typy temperamentu

Zdroj: Depositphotos

Aké sú typy temperamentu?

Teóriu štyroch primárnych temperamentov možno dosledovať stovky rokov dozadu. Prvýkrát to navrhol Hippokrates v starovekom Grécku.

Rozloženie typov temperamentu v rámci komunity závisí od faktorov, ako je kultúra, vek a pohlavie. Medzi štyri hlavné typy temperamentu patria:

1. Sangvinik

Ľudia, ktorí sú definovaní ako sangvinici, sú zvyčajne extrovertní a spoločenskí. Sú to optimisti, ktorí vidia pohár ako poloplný namiesto poloprázdneho. Pravdepodobne ich nájdete uprostred davu a nie na okraji. Sociálne interakcie sú pre nich ľahké a môžu byť zhovorčiví a energickí. Zatiaľ čo sa zdá, že sangvinici majú pozitívne črty, tie isté osobnostné črty, vďaka ktorým sú zábavní, môžu byť negatívnymi.

 • Sangvinici môžu byť impulzívni a nerozhodní.
 • Ich impulzivita sa niekedy môže prejaviť vyhľadávaním správania, ktoré hľadá vzrušenie, čo môže byť v extrémnych prípadoch nebezpečné.

2. Cholerik

Charakteristické vlastnosti cholerických ľudí sú dominantné a asertívne. Ľudia, ktorí patria k tomuto typu temperamentu, sú cieľavedomí a hnaní vpred svojou túžbou. Majú dobré výsledky v práci, škole alebo dokonca v hre a často sú vyberaní ako vedúci tímu.

 • Na rozdiel od sangvinikov sú cholerici rozhodní, ale môžu byť aj netrpezliví a tvrdohlaví.
 • Mohli by uprednostniť dosahovanie stanovených cieľov pred podporovaním kritických sociálnych spojení a vzťahov.

3. Flegmatik

Uvoľnenie je slovo, ktoré vám pravdepodobne okamžite napadne, keď sa stretnete s flegmatikom. Sú to pohodoví ľudia, ktorí majú tendenciu byť veľmi empatickí pri kontakte s ostatnými. Sú to spoľahliví a trpezliví ľudia, ktorí nachádzajú útechu vo všednosti a rutine.

 • Flemagtici prejavujú málo emócií, ktoré sa môžu počas sociálnych interakcií javiť ako pasívne alebo bezcitné.
 • Ich potreba vyhýbať sa konfliktom za každú cenu môže byť nevýhodná, čo spôsobí, že premeškajú príležitosti, keď sa nedokážu presadiť.

4. Melancholik

Ľudia si často spájajú melancholika s neradostným alebo smutným, no v ľuďoch s týmto temperamentom je toho oveľa viac. Melancholickí ľudia sú síce zdržanliví, ale aj namyslení a citliví. Môžu to byť tiež analytické bytosti, najmä v práci, vďaka čomu sú cenné pre každé pracovisko.

 • Naopak, radšej pracujú sami a nemusia byť najlepšími tímovými hráčmi.
 • Sú náladoví a úzkostliví, keď veci nejdú podľa ich predstáv.

Tip pre vás: Tieto znamenia nikdy neodpúšťajú a sklamania nezabúdajú!

flegmatik

Zdroj: Depositphotos

​Ako spoznám svoj temperament?

Internet je plný desiatok nástrojov na sebahodnotenie, ktoré vám pomôžu určiť váš temperament. Pri používaní týchto nástrojov je však nevyhnutné byť opatrný - mnohé z nich nemusia priniesť presné výsledky a ľudia si často musia byť dostatočne vedomí, aby na otázky v týchto sebahodnotiacich testoch odpovedali čestne. Faktory, ako je váš emocionálny stav alebo nálada, môžu skresliť vaše odpovede a zmeniť vaše výsledky.

Môže mať niekto dva temperamenty?

Ľudské bytosti sú rôznorodé a zložité osobnosti. Žiadna osoba sa presne nehodí pod jeden konkrétny typ. Pravdepodobne však budete prejavovať správanie primárne spojené s jedným štýlom - toto by sa dalo označiť ako váš dominantný temperament.

 • Môžete mať aj menej rozšírené správanie, ktoré patrí k iným typom temperamentu.
 • Osoba môže napríklad prejavovať správanie, ktoré sa javí ako náladové, stoické a rezervované, ktoré je charakteristické melancholické, ale môže byť aj dominantné a asertívne, čo je charakteristické ako cholerické.

Môžu sa zmeniť temperamenty počas života?

Teórie, na ktorých sú založené štýly temperamentu, naznačujú, že je to vrodené, zvyčajne ovplyvnené vonkajšími faktormi, ako sú skúsenosti z detstva a rodinná história.

Štyri temperamenty

Dozvedieť sa viac o svojom temperamentnom štýle zvyšuje vaše sebavedomie a poskytuje určitý prehľad o tom, prečo robíte konkrétne rozhodnutia alebo prejavujete konkrétne správanie. Ak sa nestotožňujete s jedným konkrétnym štýlom, nie je to na škodu. Budete mať prospech z osvojenia si pozitívnych vlastností prejavovaných všetkými typmi temperamentov.

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

Z NÁŠHO YOUTUBE