7% žien nezažíva orgazmus. Nie je to samozrejmosť ani nutnosť, hovoria odborníci.

8. august je Medzinárodný deň ženského orgazmu, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o ženskej sexualite. Hoci kvalita intímneho života žien sa zvyšuje, existujú aj také, ktoré majú problém s uspokojením svojich sexuálnych potrieb. Podľa prieskumu až 7% žien nie je schopných dosiahnuť orgazmus vôbec, no a 40% sotva môže. Patria sem aj ženy so zdravotným postihnutím. Sexualita však môže byť naplnená inými spôsobmi ako dosiahnutím orgazmu.

Medzinárodný deň ženského orgazmu sa oslavuje každý rok 8. augusta. Hoci pôvodne išlo o pokus o vyrovnanie "sexuálneho dlhu" mužov voči ženám, teraz predstavuje príležitosť na zvýšenie povedomia o ženskej sexualite, ktorá bola predtým zanedbávaná alebo tabuizovaná. Aj dnes však existujú rôzne mýty. Napríklad, že dosiahnutie orgazmu je znakom dokonalého sexu, pretože je možné viesť uspokojivý a naplňujúci sexuálny život aj bez orgazmu. Najmä u žien, ktoré ho vo všeobecnosti dosahujú horšie alebo vôbec.

Odporúčame: Sex v tehotenstve - áno alebo nie? Je potrebná ochrana? Neublížime bábätku?

Až 7% českých žien má problémy s dosiahnutím orgazmu

Dosiahnutie orgazmu, či už počas sexu alebo masturbácie, nie je samozrejmosťou. Potvrdzuje to aj nedávny prieskum, ktorý realizoval e-shop Ruzovyslon.cz v spolupráci s výskumnou agentúrou Ipsos na reprezentatívnej vzorke 1 026 ľudí.

"Výskum ukázal, že až 7% žien nie je vôbec schopných dosiahnuť orgazmus. Približne 40% žien často orgazmus nedosiahne, alebo im trvá príliš dlho, kým ho dosiahnu," komentoval výsledky prieskumu Adam Durčák z z e-shopu www.ruzovyslon.sk, ktorý predáva erotické pomôcky a zaoberá sa zdravou sexualitou. Tieto problémy sa najčastejšie riešia pomocou erotických pomôcok (52%) alebo sexuálnej terapie (30%).

Intimita žien so zdravotným postihnutím má svoje špecifiká

Problémy s dosiahnutím orgazmu, ale aj prežívanie vzrušenia a všeobecne naplnenie vlastnej sexuality, trápia najmä ženy so zdravotným znevýhodnením. Ide napríklad o ženy s poranením miechy alebo iným postihnutím. Ich sexuálny život má svoje špecifiká. Nie je to len strata pohybu, porucha alebo strata citlivosti tela, ale aj bolesť. Z psychologického hľadiska ženy bojujú so zníženým sebavedomím a sebavedomím z prijatia "nového" tela, únavou z bežných každodenných činností, ktoré sú zrazu oveľa náročnejšie atď.

Niektoré ženy sa preto vzdávajú svojho sexuálneho života po poranení miechy. "Náš dotazníkový prieskum z rokov 2020/2021 ukázal, že 28% žien nemá chuť a silu na sexuálnu aktivitu, 22% žien trpí poklesom libida," uviedla Iva Hradilová, pracovná terapeutka a špecialistka na sexualitu v Centre Paraple, ktoré sa dlhodobo zameriava na pomoc ľuďom ochrnutým po poranení miechy. "Na druhej strane približne 45% žien je schopných dosiahnuť orgazmus, z toho 14% vibračnou stimuláciou klitorisu," dodala Hradilová s tým, že orgazmus nemusí byť hlavným ukazovateľom toho, či vedú šťastný a aktívny sexuálny život.

Pre ženy so zdravotným postihnutím sú často dôležité aj kompenzačné pomôcky, ktoré im pomáhajú realizovať sexuálnu aktivitu. "Ide napríklad o uchopovacie pomôcky na držanie vibrátora alebo polohovacie kliny, vankúše, tašku zo stropného závesného systému pre správne umiestnenie tela pri pohlavnom styku," uviedla Petra Hamerníková z organizácie Freya, ktorá sa zaoberá výchovou a poradenstvom v oblasti sexuality ľudí so zdravotným postihnutím a seniorov.

Pozri aj: Sexuologička: používanie sexuálnych pomôcok nie je hanba.

keď žena nevie dosiahnuť orgazmus

Zdroj: Shutterstock®

Orgazmus nemusí byť nutnosťou, sexualita sa dá naplniť aj inými spôsobmi

Potreba intimity sa nevzťahuje len na sexuálne aktivity. Podľa odborníkov môže byť vlastná sexualita naplnená inými spôsobmi ako len stimuláciou na dosiahnutie orgazmu. "Klitoris nie je hlavným orgánom na dosiahnutie sexuálneho uspokojenia. Hlavným orgánom je naša hlava. Základným aspektom je vzrušenie a túžba, a ženy ich dosahujú aj bez dosiahnutia orgazmu. Naplnenie sexuálneho zážitku prostredníctvom túžby, vzrušenia či fantázie je možné stimulovať rôznymi zmyslami, a je možné použiť širokú škálu erotických pomôcok," vysvetlila Iva Hradilová. Podľa nej zohráva dôležitú úlohu aj partner. "Podpora partnera a udržiavanie vzťahu je nevyhnutné pre šťastný a aktívny sexuálny život. Veľmi často partner prechádza do úlohy opatrovateľa, čo výrazne ovplyvňuje intímny život oboch," dodala Hradilová.

Odborníci sa zhodujú, že vo všeobecnosti je dôležité nájsť alternatívne spôsoby sexuálneho uspokojenia, napríklad prostredníctvom citlivých erotogénnych zón, ktoré majú ženy so zdravotným postihnutím. "Ženy, ktoré stratili citlivosť v intímnych partiách v dôsledku poranenia miechy, majú pravdepodobne iné časti tela, ktoré sú erotickejšie citlivejšie ako predtým, ktoré môžu objaviť spolu s partnerom a stimulovať ich," povedala Petra Hamerníková.

O prieskume orgazmu

Prieskum sa uskutočnil na jar 2023 na vzorke 1 026 ľudí – zástupcov českej online populácie vo veku 18 – 65 rokov. Výskum bol reprezentatívny s ohľadom na pohlavie, vekovú štruktúru, región, veľkosť miesta bydliska a vzdelanie českej populácie. Údaje boli zozbierané prostredníctvom aplikácie Ipsos Instant Research.

O spoločnosti Ruzovyslon.cz

RuzovySlon.cz vedie svet sexu už 21 rokov a mení naň pohľad českej populácie. V obchode a e-shope odborníci vyberajú najzaujímavejšie erotické pomôcky z celého sveta, ktoré sú ideálnym prostriedkom experimentovania s vlastnou sexualitou, posúvania hraníc a oživovania stereotypného sexu. Súčasťou odborného poradenstva je aj tvorba inštruktážnych videí a testovanie erotických hračiek. 

O spoločnosti Paraple Centre

Centrum Paraple je nezisková organizácia, ktorú založil Zdeněk Svěrák a občianske združenie Únia paraplegikov. Od roku 1994 pomáha ľuďom na invalidnom vozíku po poranení miechy a ich rodinám vyrovnať sa s ťažkými životnými situáciami. Paraple je oporou nielen počas prvých mesiacov v novej situácii, ale kedykoľvek počas života.

O spoločnosti Freya

Freya, ktorá pôsobí od roku 2016, sa venuje vzdelávaniu, poradenstvu a ďalším aktivitám v oblasti sexuality ľudí so zdravotným postihnutím, seniorov, ľudí odkázaných na starostlivosť iných alebo "zraniteľných skupín".

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

Z NÁŠHO YOUTUBE