Manželstvo bez papiera: Aké sú výhody a nevýhody žitia „na divoko"?

Mnoho párov dnes žije bez manželského sľubu a svadby. Nielen vo svete, ale i na Slovensku preferujú mladí ľudia vzťah „na divoko". Súčasná mladšia generácia je o niečo viac rozvážnejšia a do svadby sa veľmi nehrnie. Najskôr chcú vyštudovať, spoznávať svet a cestovať, vybudovať si kariéru, mať vlastné bývanie a až neskôr plánujú manželstvo a rodinu. 

Podľa výsledkov prieskumu Eurostat-u sa takmer tretina detí v štátoch Európskej únie rodí mimo manželstva. Tento trend sa nešíri len v škandinávskych krajinách, ale napríklad aj v Slovinsku či Česku. Naopak, inštitúciu manželstva tradične uznávajú na Cypre či v Grécku. 

Možno i vy máte vo svojom okolí páry, ktoré žijú spolu bez oficiálneho zväzku a argumentujú tým, že k tomu, aby boli šťastní nepotrebujú žiadny papier. Zaujímali ste sa niekedy o to, aké má manželstvo bez svadby výhody a nevýhody?

Pozri aj: Poznáte všetky typy rodičovstva? Akým rodičom ste vy?

 

Spolunažívanie

Zdroj: Depositphotos

Sloboda

Práve sloboda dodáva vzťahu bez manželstva sladkú príchuť. Partnerom žijúcim „na divoko" vyhovuje pocit slobody a ekonomickej nezávislosti. Dnes sú ženy oveľa emancipovanejšie, nezávislejšie a samostatnejšie, preto pocit istoty, ktorý im manželstvo ponúka, nepotrebujú tak, ako kedysi. Najdôležitejším prvkom v takomto vzťahu je vzájomná dôvera. A tú vám žiadny papier či dokument nepomôže získať.

Financie

Nie len nákladná svadba, ale i v prípade rozvodu financie a majetok sú veľkým problémom. Obe pohlavia a najmä ľudia, ktorí sú menej finančne stabilní, sa zdráhajú uzavrieť manželstvo. S rozvodom je spojené množstvo ťažkosti a súčasná ekonomická klíma ich robí ešte desivejšími. Problémom v manželstve nie je len majetok, ale aj dlhy. Do spoločného majetku manželov totiž spadajú aj najrôznejšie dlhy, pohľadávky či nedoplatky. Nemanželské páry žiadnu obdobu spoločného majetku nemajú.

Rozvod vs. rozchod

Každý rozchod, či už v manželstve alebo vo voľnom vzťahu, prináša so sebou množstvo emócií, stresu a napätia. Reakcia na neho závisí od toho, či nastal po vzájomnej dohode alebo sa preň rozhodol jeden z partnerov.

V prípade spolunažívania bez oficiálneho zväzku je rozchod jednoduchší. Partner si zbalí veci, odsťahuje sa, dohodne sa s tým druhým na rozdelení vecí a predmetov, ktoré si pár spoločne kúpil. Žiadny zdĺhavý rozvod, súdne pojednávanie a vyrovnávanie majetkov. Samozrejme, ak sú v takomto vzťahu deti, je to zložitejšie.

Mnoho mladých ľudí, ktorí stoja pred otázkou manželstva, majú tendenciu uvádzať strach z rozvodu ako hlavný dôvod, prečo sa nezosobášiť. Dokonca aj ľudia, ktorí nemajú osobnú skúsenosť s rozvodom (ich rodičov alebo priateľov), sa obávajú, že aj ich vzťah môže presne takto skončiť.

Neprehliadni: Výchova detí v rodine: Takto z nich vyrastú úspešní dospelí!

 

Pár

Zdroj: Depositphotos

Vzťah na divoko - predstupeň manželstva

Každý jeden vzťah predstavuje riziko. Dvaja ľudia, ktorí sa predtým nepoznali a možno ani predtým nestretli, sa rozhodnú byť spolu. Tak ako v manželstve, tak aj v obyčajnom vzťahu môžu nastať rôzne situácie, kedy jeden alebo druhý začne pochybovať. Krízy, hádky, nezhody či rozdielnosť v názoroch – s týmito situáciami musí človek, ktorý je vo vzťahu rátať. Veľa mladých ľudí aj z tohto dôvodu predtým, ako sa rozhodnú vziať, začnú spolu žiť. Jednoducho si chcú doslova vyskúšať a otestovať, aké to je byť denno-denne s človekom, s ktorým plánujú vstúpiť do manželského zväzku. 

Kohabitácia predstavuje akýsi novodobý fenomén rodinného života. Ide o formu spolužitia dvoch dospelých partnerov rozdielneho pohlavia, ktorí v dlhšom časovom období žijú spolu ako muž a žena, spoločne bývajú a hospodária bez toho, aby boli zosobášení.

Veľa ľudí, ktorí žijú v spoločnej domácnosti bez oficiálneho zväzku má plány vziať sa, takže kohabitácia je pre nich akýsi predstupeň manželstva. Sociológovia poukazujú na zmenu tzv. životnej dráhy a jej postupnosti. V minulosti mladí ľudia vstupovali hneď do manželstva a až potom mali deti. V súčasnosti zväčša žijú najprv v partnerstve a až potom sa vezmú. Tento fakt však nesvedčí o tom, že ľudia manželstvo odmietajú. Práve naopak, manželstvo je pre ľudí stále dôležitou hodnotou.

Manželstvo je zdravšie

Manželstvo prináša výhody pre fyzické a duševné zdravie. Vo všeobecnosti ženatí muži a vydaté ženy majú pevnejšie zdravie ako tí, ktorí spolu žijú ako druh a družka. Mnoho výskumov zameraných na túto problematiku tento fakt dokazuje, a platí to najmä keď starneme.

Dokonca aj ľudia, ktorí sa znovu oženili alebo vydali po rozvode alebo ovdovení, sa môžu pochváliť lepším zdravím ako tí, ktorí zostávajú slobodní. Rozvod si vyberá daň na psychickom i fyzickom zdraví ľudí, a čím dlhšie je človek po rozvode sám, tým väčšie sú negatívne účinky na zdravie.

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

ČO ČÍTAJÚ OSTATNÍ

Z NÁŠHO YOUTUBE